Årets ISO-revision er nu i hus uden anmærkninger

I Altiden er arbejdet med løbende at udvikle og forbedre vores kvalitet en af hjørnestenene i vores virksomhed.

Alle vores plejehjem samt vores Genoptræning i Gribskov er ISO-certificerede efter ISO 9001:2015 standarden, som er vores kvalitetsstempel på ældreområdet.

En gang årligt bliver vi kigget efter i sømmene af det eksterne revisionshus Qvalify for at vurdere, om vi lever op til standarden. Den 5. oktober var det derfor tid til årets ISO-gennemgang. I år var der særligt fokus på vores lokationer i Gilleleje: Bakkebo Omsorgscenter samt Holbohave – et dagtilbud for ældre med demens. Derudover kiggede Qvalify også på vores ledelsesprocesser, HR samt Kommunikation.

Vi bestod helt uden anmærkninger og fik fin ros med på vejen i forhold til et velfungerende kvalitetssystem samt stor opbakning og engagement til kvalitetsarbejdet i Altiden.

Revisionen giver en tilbagemelding med forslag til forbedringspunkter, som kvalitetsafdelingen efterfølgende kigger ind i at implementere:
”De tilbagemeldinger vi får på revisionen er uvurderlige input til vores kontinuerlige forbedringsarbejde,” fortæller Kristine Holm Rodemund Rodemund, kvalitetschef i Altiden.

5e7e9cb805da3ccbf881f999728904b1QQQQQQQQQQQQQQQQ