Læs mere

Dagcentre

Altiden driver Holbohave Dagcenter for demente samt to dagcentre, som er beliggende i tilknytning til plejecentrene Bakkebo og Skovsminde.

Et dagcenter er et forbyggende og aktiverende tilbud til hjemmeboende pensionister. Her kan man møde andre ældre, købe mad og drikke, deltage i individuelle og fælles aktiviteter og møde medarbejdere, som sikrer at man, som borger, får den hjælp man har brug for.

Visitation

Som borger kan man søge kommunen om, at blive visiteret til dagcenter. Efter ønske og behov kan man visiteres til at komme en eller flere gange om ugen i dagcenteret.

Kommunen kan ligeledes være behjælpelig med kørsel til dagcentret.

Tilbud i dagcentret

Dagcenteret tilbyder først og fremmest samvær og nærvær. Herudover tilbydes en bred vifte af aktiviteter, som er planlagt med udgangspunkt i, at alle mennesker grundlæggende er forskellige og har forskellig smag og interesser.  Derfor tilbyder Altiden aktiviteter, der stimulerer både fysisk, psykisk, socialt og intellektuelt. Der er bl.a. kreative sysler, madlavning og bagning, spil, studiekredse og forskellige gymnastikhold. Der tilbydes ligeledes underholdning med jævne mellemrum. Det kan eksempelvis være foredrag, sang, musik eller dans.

Indflydelse

Vi anser borgerne, som væsentlige bidragsydere i udviklingen af tilbuddet i dagcenteret og tager derfor altid udgangspunkt i borgernes tanker og forslag om nye aktiviteter.

Total 3
Skovsminde Dagcenter
Skovsminde Dagcenter er en del af Skovsminde Plejecenter. Vores målsætning i dagcentret er, at ...
Græsted, Gribskov
Detaljer
Bakkebo Dagcenter
Bakkebo Dagcenter er en del af Bakkebo Plejecenter. Vores målsætning i dagcentret er, at alle ...
Gilleleje, Gribskov
Detaljer
Holbohave Dagcenter for borgere med demens
Holbohave er et dagtilbud for visiterede borgere med demens, beliggende i naturskønne omgivelser i ...
Græsted, Gribskov
Detaljer
No Results
83c211426260a0f309f7ae386244aa63,,,,,,,,,,,