Læs mere

Plejecentre

I Altiden er vores tilgang på plejecentrene, at det er beboernes hjem og ikke en institution. Vi er gæster i beboernes hjem og har denne tilgang i alt, vi foretager os.

Borgeren bliver tildelt plejeboligen af kommunen, men plejen og omsorgen varetages af medarbejderne i Altiden.

Boligerne

Alle plejecentre rummer lejligheder, hvor borgeren indgår en lejekontrakt med boligselskabet. Boligen sidestilles fuldt ud med enhver anden form for lejebolig. Forskellen fra andre lejligheder er blot, at der er medarbejdere tilstede døgnet rundt.

Indflytningen

Vi ved, at det ofte er en stor og svær beslutning, at skulle sige farvel til sit nuværende hjem og flytte i lejlighed på et plejecenter. Derfor gør vi vores yderste til, at indflytningen bliver så tryg og god som mulig og i et tæt samarbejde med eventuelle pårørende.

I Altiden er det af stor betydning, at beboeren kan opretholde et værdigt og individuelt liv med stor respekt for vaner og ønsker. Derfor prioriterer vi altid tid til at, beboer, pårørende og medarbejdere lærer hinanden at kende og udveksler forventninger, både i forbindelse med  indflytningen på plejecenteret og løbende under opholdet. Vi mener, at det er afgørende for beboerens trivsel, at livet på plejecentret er en forlængelse af det liv beboeren har levet inden indflytningen. Derfor vil vi altid opfordre til, at den nye beboer og eventuelt pårørende fortæller os beboerens livshistorie.

Et aktivt hverdagsliv

I Altiden giver vi alle beboere mulighed for, at have et aktivt hverdagsliv. Plejecentrene er levende hjem og aktive huse med et bredt og varieret udbud af aktiviteter. Vi inviterer til deltagelse i hverdagslivets gøremål, både i forhold til den enkelte, men også i fællesskabet, hvis beboeren har lyst og overskud. Herudover tilbydes løbende små og store arrangementer og fester, hvor der i planlægningen lægges stor vægt på, at vi mennesker grundlæggende er forskellige og har forskellig smag og interesse.

 

Total 6
No Results
057e5f41759cec17c62a3c3d97ec1892YYYYYYY