Aleris Omsorg ISO 9001-certificeret igen

Opdatering pr. 21.januar: Aleris Omsorg hedder nu Altiden

Siden mandag har Aleris Omsorg haft ekstern revision i henhold til ISO 9001-certificeringen.

Torsdag eftermiddag kunne den eksterne revisor fra firmaet Qvalify give sin tilbagemelding efter at have besøgt flere af Aleris Omsorgs’ virksomheder på Sjælland.

For 2. år i træk modtog Aleris Omssorg en tilbagemelding uden afvigelser. Tilsynet havde udelukkende positive iagttagelser og forbedringsmuligheder at overbringe.

Den eksterne revisor så et ’et modent og velfungerede kvalitetsledelsessystem’ i Aleris Omsorg. Hun beskrev ligeledes et tydeligt lederskab og et stort engagement både i ledelsen og blandt medarbejdere. Hun beskrev god systematik og struktur, effektive opfølgningsmetoder og et kontinuerligt forbedringsarbejde.

Hun bemærkede naturligvis også den meget høje svarprocent i årets medarbejderundersøgelse på 91,6 % – ’Hvad gør I?’ spurgte hun og tilkendegav samtidigt, at det er de færreste virksomheder, som opnår både så høj en svarprocent og så fine resultater.

Hun så (heldigvis) også et stort kundefokus og gode resultater i borger- og pårørendeundersøgelser. Hun var meget imponeret over det store arbejde hele organisationen har lagt i Kundeoplevelsen.alle.altid

29885d0338a89599d9958aa33be17bf9|||||||||||