Aleris Omsorg skal drive nyt friplejehjem i Holte

Opdatering pr. 21.januar: Aleris Omsorg hedder nu Altiden

Ejendomsfirmaet NREP skal i Holte bygge et helt nyt friplejehjem, som Aleris Omsorg efterfølgende skal varetage driften af.

Det er det nordiske ejendomsfirma NREP, der har hovedsæde i Virum, der i en udbudsrunde er valgt som køber af Skovlygrunden.

–  Vi glæder os til i et tæt samarbejde med Rudersdal Kommune at skabe en helt ny seniorbydel i Holte – med direkte adgang til naturen og fællesarealer. Vi har i projektet lagt vægt på, at byggeriet passes ind i de grønne omgivelser og nabobebyggelserne. Vi har designet byggeriet i tæt samarbejde med Aleris Omsorg, så det er tryghedsskabende og inviterer til fællesskab både for beboere, naboer og borgere, siger Klaus Ahm, der er projektansvarlig i NREP Danmark. ‘

Bliver inviteret til dialog

Kommunen forventer at vedtage en ny lokalplan for projektet i efteråret 2019, og derefter kan byggeriet af de 72 nye friplejeboliger startes op. I denne proces vil kommunen fortsat indkalde det tidligere nedsatte kontaktudvalg med repræsentanter fra grundejerforeningerne m.fl. i området til dialog om projektet.

–  Projektet fra NREP realiserer i høj grad de visioner, vi har haft for Skovlygrunden. En tryg bolig for ældre og samtidig et inviterende fælleskab for alle borgere, børn, unge og ældre. Et sted, der i hele sit udtryk og sin funktion understøtter, at man kan få glæde af hinanden på tværs af generationer, siger borgmester Jens Ive.

Friplejehjemmet vil blive drevet af Aleris Omsorg, som har tæt på 20 års erfaring med drift af plejecentre i Danmark.

–  Vi glæder os til at etablere friplejehjemmet i Holte og ser frem til et langsigtet, solidt, trygt og udviklende samarbejde. Vores kerneopgave er pleje og omsorg med høj kvalitet, god service, der sikrer en tryg og indholdsrig hverdag for de kommende beboere på friplejehjemmet. Vi ser frem til et godt lokalt samarbejde, så friplejehjemmet bliver et attraktivt samlingspunkt. Vi går ydmygt til opgaven og vil bidrage til bedst mulige oplevelser, for alle som får sin gang på friplejehjemmet, siger adm. dir. Miriam Toft.

Friarealer for alle

Over halvdelen af arealerne i den nye bydel bliver friarealer, der er tilgængelige for alle. Det vil sige, at skolebørn og beboere på villavejene inviteres til at gå på opdagelse i det grønne område omkring plejeboligerne. De 72 boliger bliver hver på knap 75 m2 med små åbne haver omkring. På den nordlige del af grunden opføres en mindre del af byggeriet i 2 etager.

Bevarer det grønne

Der bliver et ca. 20 meter bredt grønt område mod de omkringliggende villaer, og beplantningen mod Borgmester Schneiders Vej bevares. Al parkering kommer til at ske på parkeringspladsen ved Borgmester Schneiders Vej, så der kun etableres enkelte invalideparkeringspladser omkring hovedindgangen.

NREP er valgt i partnerskab med Aleris Omsorg og Rubow Arkitekter A/S.

ba8046721dc3d790da6cd56a9c2a6355UUUUUUUUUUUUUUUU