Læs mere

Bosteder

De bedste rammer for en barndom man kan se tilbage på med glæde

Det skal være trygt at aflevere det dyrebareste, vi har, hos os

Det er som oftest en svær situation for både børn og forældre, når børnene flytter til et bosted og ikke længere kan bo hjemme. Vores erfaring viser, at flytningen kan være med til at sikre en forstærket rela­tion mellem børn og deres forældre på den lange bane.

Når børnene kommer hjemmefra, giver det mulighed for en frisk start, hvor relationen kan bygges op ud fra nogle nye forudsætninger, og sammen med den pæda­gogiske indsats støttes børnene ind i en god udvikling. Forældre og pårørende indgår fortsat som en vigtig del af støtten til børnene og i behandlingsforløbet.

Vi ser muligheder fremfor begrænsninger

Vi tilbyder et trygt, omsorgsfuldt, udviklende og aner­kendende hjem med de bedste rammer for en barndom, som man kan se tilbage på med glæde. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begræns­ninger hos hver enkelt. Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp – men ikke alle har brug for samme hjælp. Gennem en faglig, pædagogisk indsats sætter vi ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, der giver et solidt fodfæste i livet. Vores beboere kommer med forskellige udfordringer. Blandt andet:

  • Opmærksomhedsforstyrrelse – ADHD
  • Autismespektrum
  • Tilknytningsforstyrrelser
  • Omsorgssvigt
  • Inferioritas
  • Misbrugsproblematikker

Det gode fritidsliv

Fritiden er vigtig i det gode hverdagsliv – ikke mindst for børn og unge. Derfor lægger vi stor værdi i, at vores fritidsinteresser skaber succesoplevelser, der giver selvtillid. Det er her, vi knytter stærke venska­ber, og legen og frirummet giver energi og livskvalitet. Hos Altiden prioriterer vi det gode fritidsliv højt. Alle vorse bosteder har et tæt samarbejde med lokalom­rådet om deltagelse i det lokale foreningsliv. Det kan være musik, ridning, boldspil eller andet. Mange af vores bosteder kan også tilbyde forskellige aktiviteter i tilknytning til hjemmet, som inviterer til gode timer i hobbyværkstedet, ræs på mooncarbanen eller bare hygge ved bålstedet.

Vi tilbyder børn og unge i alderen 7-18 støtte i hver-dagen på et af vore bo- og opholdssteder. Du finder en oversigt nedenfor – de er alle godkendt af Socialtilsynet:

Total 16
Hverdagsrehabilitering, Socialpædagogisk behandling
Thorsgade 61
  Godkendelse Thorsgade 61 er godkendt som: serviceloven ...
København
Detaljer
Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Excito
Altiden Excito ligger i Valby og er en privat opholds- og behandlingsinstitution for unge i alderen ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Nexus
Altiden Nexus ligger i Brønshøj og er et opgangsfællesskab. De unge på Nexus er mellem 16-25 ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Felix
Felix ligger på Amager og er et efterbehandlingssted for unge i alderen 12-17 år med diagnose ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Vitae
Altiden Vitae ligger i Brønshøj og er et efterbehandlingssted for unge i alderen 12-17 år med ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Villa
Altiden Villa ligger i Vanløse og tilbyder socialpædagogisk behandling til unge i alderen 12-17 ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Solus
Altiden Solus er selvstændige lejligheder beliggende enten i Valby, Brønshøj, Vanløse eller på ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Fortis
Altiden Fortis ligger i Vanløse og er en privat opholds- og behandlingsinstitution for unge i ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Anima 1 og 2
Altiden Anima ligger i Valby. Det er et hus for unge mennesker, hvor de unge er i en periode af ...
København
Detaljer
Bosted, Socialpædagogisk behandling
Valby Langgade 231
Valby Langgade 231 er et botilbud for unge og voksne i alderen 15-29 år, som har behov for en ...
København
Detaljer
Socialpædagogisk behandling
Thorsgade 63
Thorsgade 63 er et botilbud for unge og voksne i alderen 15-28 år, der med socialpædagogisk ...
København
Detaljer
Socialpædagogisk behandling
Valby Langgade 229
Valby Langgade 229 er et botilbud for unge og voksne i alderen 15-28 år, der med socialpædagogisk ...
København
Detaljer
Bosted, Socialpædagogisk behandling
Solskovgaard, Solvang
På Solvang tilbydes trygge og familiære rammer i et miljø, hvor den enkelte unge modtager hjælp ...
Brovst, Jammerbugt
Detaljer
Bosted, Socialpædagogisk støtte
Solskovgaard, Ungeafdeling
På Solskovgaard, Ungeafdeling ser vi muligheder fremfor begrænsninger hos den enkelte. De unge ...
Brovst, Jammerbugt
Detaljer
Bosted, Socialpædagogisk behandling
Solskovgaard, Solhøj
Solhøj ligger i Jammerbugt Kommune og er en del af tilbuddet Solskovgaard, der har mere end 25 ...
Brovst, Jammerbugt
Detaljer
Bosted, Socialpædagogisk behandling
Solskovgaard, Solskov
På Solskov tilbydes trygge og familiære rammer i et miljø, hvor den enkelte unge modtager hjælp ...
Brovst, Jammerbugt
Detaljer
No Results
e57d096e4cecd1d285ddfec412b6d8acCCCCCCC