Læs mere

Bosteder

De bedste rammer for en barndom man kan se tilbage på med glæde

Det skal være trygt at aflevere det dyrebareste, vi har, hos os

Det er som oftest en svær situation for både børn og forældre, når børnene flytter til et bosted og ikke længere kan bo hjemme. Vores erfaring viser, at flytningen kan være med til at sikre en forstærket rela­tion mellem børn og deres forældre på den lange bane.

Når børnene kommer hjemmefra, giver det mulighed for en frisk start, hvor relationen kan bygges op ud fra nogle nye forudsætninger, og sammen med den pæda­gogiske indsats støttes børnene ind i en god udvikling. Forældre og pårørende indgår fortsat som en vigtig del af støtten til børnene og i behandlingsforløbet.

Vi ser muligheder fremfor begrænsninger

Vi tilbyder et trygt, omsorgsfuldt, udviklende og aner­kendende hjem med de bedste rammer for en barndom, som man kan se tilbage på med glæde. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begræns­ninger hos hver enkelt. Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp – men ikke alle har brug for samme hjælp. Gennem en faglig, pædagogisk indsats sætter vi ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, der giver et solidt fodfæste i livet. Vores beboere kommer med forskellige udfordringer. Blandt andet:

  • Opmærksomhedsforstyrrelse – ADHD
  • Autismespektrum
  • Tilknytningsforstyrrelser
  • Omsorgssvigt

Det gode fritidsliv

Fritiden er vigtig i det gode hverdagsliv – ikke mindst for børn og unge. Derfor lægger vi stor værdi i, at vores fritidsinteresser skaber succesoplevelser, der giver selvtillid. Det er her, vi knytter stærke venska­ber, og legen og frirummet giver energi og livskvalitet. Hos Altiden prioriterer vi det gode fritidsliv højt. Alle vorse bosteder har et tæt samarbejde med lokalom­rådet om deltagelse i det lokale foreningsliv. Det kan være musik, ridning, boldspil eller andet. Mange af vores bosteder kan også tilbyde forskellige aktiviteter i tilknytning til hjemmet, som inviterer til gode timer i hobbyværkstedet, ræs på mooncarbanen eller bare hygge ved bålstedet.

Vi tilbyder børn og unge i alderen 7-18 støtte i hver-dagen på et af vore bo- og opholdssteder. Du finder en oversigt her – de er alle godkendt af Socialtilsynet:

Total 4
No Results
e142c7557722bf2a6475c5d4c2b38e88$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$