Skole

Altiden tilbyder skole til børn med forskellige udfordringer

Altidens skoletilbud, Tranhøjskolen ligger i Nordjylland, og skolens elever er mellem 7 og 17 år.

Gennem vores skoletilbud tilbyder vi et sammenhængende behandlingstilbud, hvor der er et godt samarbejde mellem skole og botilbud. Skolens lærere deltager i det pædagogiske arbejde på boste­derne, og pædagogerne indgår også i undervisningen. På skolen arbejder vi ikke kun med de unges faglighed, vi fokuserer også på at lære sociale færdigheder og at være en del af et rummeligt fællesskab. Målet er, at eleverne gennemfører folkeskolen og får et godt fag­ligt og socialt fundament for at komme videre på en ungdomsuddannelse. I undervisningen prioriteres mange forskellige undervisningsmetoder som tilgodeser elevernes forskellige evner og indlæringsmåder. Eleverne arbejder med forskellige udtryksmåder der tilgodeser det hele menneske og tilsammen fremmer elevernes nysgerrighed og skaberevne.

Læs mere nedenfor.

Total 1
Socialpædagogisk støtte, Undervisning
Tranhøjskolen
I Nordjylland ligger Altidens skoletilbud Tranhøjskolen. Eleverne på skolen er unge mellem 7 og ...
Brovst, Jammerbugt
Detaljer
No Results