Læs mere

Skole

Altiden tilbyder specialskole til børn med forskellige udfordringer

Gennem vores skoletilbud tilbyder vi et sammenhængende behandlingstilbud, hvor der er et godt samarbejde mellem skole og botilbud

Skolens lærere deltager i det pædagogiske arbejde på boste­derne, og pædagogerne indgår også i undervisningen. På skolen arbejder vi ikke kun med de unges faglighed, vi fokuserer også på at lære sociale færdigheder og at være en del af et rummeligt fællesskab. Målet er, at eleverne gennemfører folkeskolen og får et godt fag­ligt og socialt fundament for at komme videre på en ungdomsuddannelse.

I undervisningen prioriteres mange forskellige undervisningsmetoder som tilgodeser elevernes forskellige evner og indlæringsmåder. Eleverne arbejder med forskellige udtryksmåder der tilgodeser det hele menneske og tilsammen fremmer elevernes nysgerrighed og skaberevne.

Altidens skoletilbud, Tranhøjskolen ligger i Nordjylland og skolens elever er unge mellem 7 og 17 år. Læs mere nedenfor.

 

Total 1
No Results
4944d880488c8f5a419cfbc2b218c261XXXXXXX