Et solidt fodfæste videre i livet

I år var der rekordmange elever på Altidens interne skole, Tranhøjskolen i Nordjylland, der dimitterede med folkeskolens afgangseksamen.

Sidste skoledag er noget helt specielt for de fleste. Det er slutningen på mange års skolegang med venskaber og fællesskab med elever og lærere, man har kendt siden barndommen. Nu står eleverne på tærsklen til et nyt kapitel med vigtige faglige og sociale færdigheder med i rygsækken.

For afgangseleverne på på Altidens interne skole i Nordjylland, Tranhøjskolen har vejen til eksamensbeviset været fyldt med lidt flere udfordringer end de fleste.

Her går elever mellem 7 og 17 år, hvor mange har faglige, sociale eller adfærdsmæssige udfordringer. De har ofte oplevet flere skoleskift og skolevægring og er flyttet fra familien til et bosted i tilknytning til skolen.

Her er glæden særligt stor, når beviset på folkeskolens afgangseksamen endelig er i hus. I år var der 9 elever fra Tranhøjskolen, der fik eksamensbeviset i hånden – alle har bestået folkeskolens afgangseksamen.

Casper Fuglsang, souschef på Tranhøjskolen fortæller:

”Eleverne kommer ofte til os efter flere års nederlag i den almindelige folkeskole. Flere af eleverne har desuden ikke gået i skole i længere perioder. Vores vigtigste mission i starten er, at støtte og give eleverne glæden ved at gå i skole tilbage, give dem tro på egne evner og muligheder. Eleverne skal have et kærligt skub tilbage på sporet.

Det betyder noget for os alle at se eleverne dimittere og være klar til at tage det næste skridt i livet med et stærkere udgangspunkt end da de kom til os – ikke bare fagligt, men i høj grad også menneskeligt ligesom de også har en langt større selvtillid og tro på egne evner med sig i bagagen.”

Lyst til skole igen
En af eleverne som har modtaget undervisning på Tranhøjskolen i 8 år og som havde stort fravær og faglige ”huller” inden han kom, har siden kun haft én fraværsdag. Eleven fortæller:

miljøet og tilgangen til os elever på skolen har været med til, at jeg i alle årene har oplevet en stor lyst til at passe min skolegang – især har jeg godt kunne lide undervisningen i matematik. Jeg har oplevet hurtigt at få gode relationer til både de andre elever og lærerne på skolen. Og så har der været en større forståelse og rummelighed for de udfordringer, jeg havde. Den støtte jeg fik var med til at jeg igen fik lyst til at gå i skole.

På Tranhøjskolen arbejdes der ikke kun med elevernes faglighed. Der fokuseres også på at give eleverne sociale færdigheder, så de oplever at fungere i fællesskabet omkring bosted og skole. Målet er, at eleverne gennemfører folkeskolen og får et godt fag­ligt og socialt fundament for at komme videre på en ungdomsuddannelse.

Fakta: Det skal afgangseleverne
Ligesom mange andre steder i Danmark, så er der stor interesse for at tage en 10. klasse for de elever der har afsluttet folkeskolens afgangseksamen. Formålet er oftest personlig modning og direkte forberedelse til ungdomsuddannelser eller beskæftigelsesforløb.
Eleverne har mulighed for at fortsætte i 10. klasse på Tranhøjskolen. Det har 5 af de 9 afgangselever valgt, 2 er optaget på en ungdomsuddannelse og 2 skal i STU-forberedende forløb.

Det skal fejres

Sidste skoledag er på alle måder en festlig og speciel dag, og for eleverne på Tranhøjskolen er højdepunktet på dagen den årlige fodboldkamp ’de voksne mod de unge’. I mange år har de voksne trukket det længste strå og vundet kampen – men i år blev sejrsrækken brudt med en flot sejr til de unge. Og det gik ikke stille for sig.

”Dagen er helt speciel for os alle,” fortæller Casper: ”Vi knytter stærke bånd til eleverne i den tid, de er hos os, og vi er med på sidelinjen i mange år frem. De fleste af de unge bor også på vores bosteder, og vi har et meget tæt samarbejde om hele forløbet omkring eleven. Det kan vi se virker, fordi der er en tydelig ”rød tråd” imellem bosted og skole ift. udviklingsmål og den pædagogiske tilgang for den enkelte unge/elev.

 

Om Tranhøjskolen

  • Altidens skoletilbud, Tranhøjskolen ligger i Nordjylland
  • Skolens elever er mellem 7 og 17 år
  • Skolen tilbyder fuld fagrække, modningsår/10 klasse samt STU-forløb.
  • Der er i alt 19 elever på skolen
  • I år dimitterede 9 elever fra skolen.
  • Skolen har eksisteret i mere end 20 år.
  • Lærerteamet består af uddannede lærere og støttepædagoger – lærerteamet som har langvarig erfaring arbejder ud fra høj faglighed både ift. den faglige undervisning og ift. den pædagogiske tilgang.

 

 

 

7e44e05d3f0bb82a8f77f1a4c5986e3dHHHHHHHHHHHHHH