Lederudvikling i Altiden

Henover efteråret i 2020 gennemgik en række mellemledere og afdelingsledere i Altiden en lederuddannelse.

I Altiden har vi fokus på, at vores ledere gennemgår den bedst mulige udvikling. Lederskab er en vigtig faktor for, at vi kan løfte velfærdsopgaven og kvalitetssikre arbejdet på ældre- og socialområdet.

Udfordret af Corona og logistik prioriterede en række ledere i Altiden at deltage på en lederuddannelse henover efteråret 2020. Forløbet har kørt med to hold, hvor det ene hold var ledere på ældreområdet og det andet med ledere fra socialområdet, så uddannelsen blev så fagspecifik, som overhovedet muligt. I dag er det sidste gang for lederne på socialområdet, og dagens program afvikles virtuelt, og senere skal der evalueres på hele forløbet.

 

 

Opmærksomhed på det hele menneske

På uddannelsen har fokus været på det praksisnære. Det handler om en særlig opmærksomhed på det hele menneske. På samme tid skal lederen sikre en leverance fra den enkelte medarbejder – det er en svær opgave at lykkes med, og det kræver træning.

Der undervises i energicirkler, ansvarstrapper, feedback, konflikthåndtering, motivation, DISC profiler og vores mange forskelligheder. Vi søger at finde frem til, hvordan vores forskelligheder kan blive til en uundværlig styrke. Det er alt sammen værktøjer, vi kan bruge, når vi sammen skal blive klogere på tilgangen til vores medarbejdere og samspillet mellem ledelse og medarbejdere.

På uddannelsen har jeg fået en større tiltro til mig selv som leder, og jeg har fået redskaber, ressourcer og nye kompetencer, som jeg allerede nu benytter i mit daglige virke, som leder for Botilbuddet Skipperstræde og Handicapstøtten hos Altiden i Gribskov,” fortæller Bettina Lorentsen.

Det er ikke nok bare at lede, det kræver kompetencer i at lytte, justere, sparre, anerkende og være opmærksom. Ledelse er et højt prioriteret felt i Altiden, da vi ved, at dygtige ledere har succes med at engagerer sine kollegaer. Engagerede medarbejdere er et vigtigt element i kvalitetssikringen og den gode omsorg.

 

Nærværende ledere er vejen frem til en høj kvalitetsstandard

Nærværende lederskab er afgørende i sammenspillet af vores trivsel, fastholdelse og lave sygefravær. Sammenspillet afspejler sig i måske branchens laveste sygefravær på gennemsnitligt 3%, som vi er meget stolte af.

Det er vigtigt, at der bliver lagt vægt på ledereudviklingen, for nærværende ledere er vejen frem til en høj kvalitetsstandard, arbejdsglæde, trivsel og stærke resultater” fortæller HR chef i Altiden Kenneth Brewaeys.

De høje kvalitetsstandarder er, takket være kompetente ledere og dygtige medarbejdere, et resultatet af en ledelsesstil, der engagerer og involverer medarbejdere. Vi tror på, at den gode leder ikke bare leder, men skaber arbejdsglæde, der engagerer medarbejderne og skaber gode resultater.

 

b0bfdf193305f27a88393526e4fb3a89]]]]]]]]]]]]]]]]]]]