Læs mere

Her bygger vi nyt

Vi bygger fremtidens ældreboliger

Hos Altiden har vi stor erfaring med at drive plejecentre, og lige nu er vi ved at opføre vores eget friplejehjem i Holte.

Her trækker vi på den nyeste erfaring på området fra vores svenske ejere, Ambea, der på den anden side af sundet driver mere end 100 plejecentre og har eget, anerkendt uddannelsescenter for de ansatte. Ambea har mange års erfaring med at drive plejecentre med fokus på hjemlighed, nærvær, høj faglighed og kvalitet. Deres mange lokationer er også kendetegnet ved høj brugertilfredshed.

Vi skaber mulighederne – de ældre skaber hverdagen
På vores friplejehjem skaber vi hjem, hvor der er plads til at være sig selv sammen med andre – et hjem i moderne rammer med en ældrepleje, der bygger på høj service og faglighed, nytænkning og konstant udvik­ling. Selvom man er blevet ældre og har mere behov for omsorg og pleje, så forsvinder behovet for en indholds­rig hverdag med gode oplevelser ikke. Hos os tror vi på vigtigheden af store og små oplevelser i hverdagen og på omsorg i alt, hvad vi gør. Altid.

Vi tilbyder en række individuelle ydelser udover dem, som udgør grundlaget i vores ældreomsorg – for ingen er ens og behov er forskellige. Det kan være alt fra ekstra rengøring, ture til udlandet eller ledsagelse til begivenheder.


Velkommen til Altidens friplejehjem i Holte
I 2021 åbner vi et friplejehjem i Holte beliggende i skønne omgi­velser ved Rudersdal. Det bliver 72 boliger i moderne rammer med plads til et indholdsrigt ældreliv med fokus på natur, fællesskab og tryghed. Veldokumenteret forskning viser, at netop natur, fællesskaber og tryghed virker stressdæmpende og øger såvel den mentale som den fysiske sundhed og giver livskvalitet.

På vores friplejehjem giver smukke, grønne områder, terrasser og atriumgårde mulighed for direkte adgang til at nyde naturen året rundt. Enten fra en tryg krog i en god stol ved vinduet indenfor eller udenfor på en gåtur måske på demensruten, som vil blive anlagt i forbindelse med friplejehjemmet.

Bygningen er designet, så det hele tiden er muligt at være sammen og hver for sig – fra en åben dør til fæl­lesskabet i det private rækkehus, et kig til en aktivitet gennem en rude eller aktiv medvirken i samtale og/eller aktivitet i kultursalen.

I boliggruppen deler man hverdagens rytmer og rutiner med hinanden. Her findes det nære, trygge og genken­delige fællesskab, hvor der bages brød, nippes planter og vaskes tøj. Det er også i det fællesskab måltiderne indtages – sammen eller hver for sig, og hvor man kan finde glæde i det sociale fællesskab.

Det nye, moderne friplejehjem bygges med fokus på det nyeste inden for velfærdsteknologi, der kan være med til at give de kommende beboere den bedste tryghed og de bedste arbejdsbetingelser

d4accd414321d89361a1907ab0fb995eVVVVVVVVVVVVVVVV