Læs mere

Kvalitet

I Altiden arbejder vi målrettet med kvalitet og kvalitetsforbedringer.

Vi har vores eget ISO-certificerede kvalitetssystem, som sikrer at vi opfylder alle krav, som stilles til de ydelser vi leverer.

Som eksempel har vi:

 • Introduktionsplan for alle medarbejdere
 • Faglige evidensbaserede beskrivelser af arbejdsmetoder
 • Systematisk registrering af utilsigtede hændelser og opfølgning med handleplaner
 • Intern kontrol
 • Årlige brugerundersøgelser og pårørendeundersøgelser
 • Tværfaglige mødefora
 • Bæredygtigt og udviklingsorienteret samarbejde med kommunerne

ISO certificering

Altiden har valgt at foretage kvalitetsstyring i henhold til det internationale kvalitetssystem, ISO 9001. Vi blev ISO certificeret første gang efter ISO 9001:2008 den 25. maj 2011. I 2017 blev vi opgradet og certificeret efter ISO 9001:2015

Det betyder, at vi:

 • Klart beskriver vores praksis i procedurer, instrukser og vejledninger
 • Kontinuerligt arbejder med udvikling.
 • Gennemfører regelmæssige interne og eksterne revisioner i henhold til ISO-standarden
 • Opfylder myndighedernes krav til kvalitetsstyring i sundhedsvæsenet

Læs mere om ISO på www.ds.dk

Du kan få hele Altidens kvalitetspolitik tilsendt ved at skrive til kontakt@altiden.dk

6dbfd0d67c2843408a057d7577c32a29zz