Tværgående sygeplejerske til botilbud

Vi søger dig, der kan sætte retning for sundhedsindsatser, sikre kvalitet i medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation, samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed – og passe det hele ind i en socialpædagogisk kontekst.

Altidens Socialområde København består af 12 botilbud, der henvender sig til børn, unge og voksne, som har forskellige sociale og psykiske udfordringer. Du bliver en del af det faglige team, som arbejder med udvikling og kvalitet på tværs af tilbuddene. Du vil være nøgleperson for sundhedsarbejdet i vores indsatser og behandling, men din stilling er ny, og du har indflydelse på, hvordan dine kompetencer bringes i spil.

 

Din opgave indebærer, at:

 • kvalitetssikre vores sundhedsfaglige organisering, dokumentation og medicinhåndtering
 • håndtere UTH’er og følge op på praksis
 • facilitere og undervise på interne medicinkurser
 • understøtte personalets viden om medicin og sundhedsindsatser i forhold til målgrupperne
 • samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og deltage i tilsynsbesøg
 • sikre at vi overholder sundhedsområdets lovgivning samt at politikker og procedurer udvikles og implementeres.

Vores kerneopgave ligger inden for socialpædagogikken og er defineret af serviceloven. Derfor skal du kunne omsætte sundhedsloven til vores pædagogiske praksis, så den giver værdi for vores borgere og mening for vores medarbejdere.

 

Vi søger dig, der:

 • er uddannet sygeplejerske – og måske endda socialsygeplejerske
 • har indgående erfaring med vores målgrupper
 • har erfaring fra botilbudsområdet
 • både kan udvikle politiker, procedurer og praksis
 • har helt styr på sundhedsområdets lovgivning.

Du vil have reference til socialchefen og samarbejde bredt i organisationen med driftschefer, afdelingsledere og det pædagogiske personale. En del af dit arbejde vil foregå centralt fra vores kontor i Thorsgade på Nørrebro, men du vil også være en aktiv del af vores botilbud i Vanløse og Valby.

Stillingen er 37 timer, og arbejdstiden er som udgangspunkt placeret i dagtimerne.

 

Vi afholder samtaler tirsdag d. 29. september.                

Du kan læse mere om vores botilbud og målgrupper på Altiden.dk, og du er velkommen til at kontakte socialchef Daniel Lauridsen på telefon 28 96 93 00, hvis du har spørgsmål til stillingen.

 

Om organisationen

Altiden er en af Danmarks førende private velfærdsaktører og driver i dag både plejecentre, handicapbotilbud, bo- og opholdssteder, genoptræning, dagcenter og hjemmepleje. Altiden har siden 2000 opbygget stor erfaring, som gør os i stand til at tilbyde kompetent og højt kvalificeret pleje, omsorg og støtte til mennesker i alle aldre. Altiden har i alt ca. 20 enheder inden for ældre-, handicap- og hjemmepleje. Vi leverer tjenester i store dele af landet, både privat og på vegne af det offentlige.

Søg stillingen

Altiden Casablanca
Thorsgade 63, 2200 København N

Ansøgningsfrist
28 Sep 2020

Arbejdssted
Hovedstadsområdet

dcc153517cc446f65d6370aa1704b477ttttttttttt