Vision

Vores vision lyder ”Vi gør verden lidt bedre, ét menneske ad gangen”. I vores vision fokuserer vi på det enkelte menneske. Der er vores mål og ambition, at hvert eneste menneske i vores virksomheder skal mødes med respekt og leve et så godt liv som muligt.

Opgave

Vores opgave lyder: Med engagement og ekspertise gør vi en forskel for alle mennesker, vi møder. Det indebærer, at alle vores medarbejdere hver dag arbejder, ned til den mindste detalje, for, at vi skal opfylde vores vision. Med engagement, ekspertise og viden gør de en forskel og skaber kvalitet for vore kunder.

Som virksomhed sikrer vi også, at organisationens samlede viden om omsorg når helt ud til de enkelte arbejdspladser, medarbejdere og kunder. Grundlaget for vores arbejde er FN’s erklæring om menneskerettigheder, vores etiske retningslinjer og vores adfærdskodeks.

Værdier

De værdier, der præger hele Ambeas virksomhed kan beskrives med fire nøgleord: respekt, enkelhed, ansvar og viden.

Respekt: Hos os har alle ret til et værdigt liv med både fysisk, psykisk og socialt velbefindende.

Ansvar: Hos os har vi medarbejdere, der tør og vil samt ledere, der lytter og leder.

Enkelhed: Hos os er det nemt at påvirke og at være medarbejder eller kunde.

Viden: Hos os reflekterer vi over tingene, lærer af hinanden og tager vare på alles kompetence.

Vores vision og vores værdier er vores ledestjerne i såvel mødet med de kunder, der findes på vores arbejdspladser, som i kontakten mellem vores medarbejdere. Det er disse værdier, der skal bringe os mod visionen – hver dag. Og det er ud fra disse værdier, Ambea styres.

d340f740b7eb04c8c95fdeb599d72727++++++++++++++++++++