Vejen til det værdifulde pårørendesamarbejde

Kirkeleddet 6/8 løb med årets pris for det bedste pårørendesamarbejde – læs leder Tina Søgaards gode råd her 

Altidens socialpædagogiske botilbud Kirkeleddet 6 & 8 fik for nylig Altidens pris for det gode pårørendesamarbejde. Samarbejdet med pårørende er en hjørnesten i Altiden. De pårørende lægger det dyrebareste i vores hænder og trygheden i relationen til de pårørende, er derfor altafgørende for det gode samarbejde om at skabe de bedste rammer og en nærværende omsorg.

Her giver leder af de to tilbud på Kirkeleddet, Tina Søgaard, sit bud på, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for det gode pårørendesamarbejde.

”Det gode pårørendesamarbejde handler om at invitere de pårørende indenfor til dialog. Det lyder måske simpelt. Det er vigtigt, at de pårørende føler sig mødt og forstået. Det kræver, vi er gode til at sætte sig i deres sted. Vejen dertil går ved at skabe en struktur, der understøtter samarbejdet og sikrer, at vi løbende har fokus på det og tager en dialog om det, som er svært. Det gør det tydeligt for de pårørende, at vi vil samarbejdet.”

Personalet er altid lydhøre og parate til at hjælpe med at finde løsninger på diverse problemer.
En pårørende på Kirkeleddet

Rum for sparring, støtte og erfaringsudveksling

På Botilbuddet Kirkeleddet har man lavet en pårørendepolitik i fællesskab med de pårørende. Den skaber en fast struktur for samarbejdet mellem botilbuddet og de pårørende. Så er der overblik over årets møder og en god forventningsafstemning om alt fra, hvordan man hilser på hinanden og tager hensyn til resten af huset under besøg. Og så sætter den også fokus på, hvilke arrangementer, der skal prioriteres hen over året.

Tina fortæller:
“Vores kollegaer på Kirkeleddet oplever nogle pårørende, som heldigvis har meget på hjertet og har lyst til at engagere sig, og det er godt – for de er en stærk hjørnesten i arbejdet med beboerne.

De jævnlige møder mellem pårørende, er med til at skabe nogle gode rammer og en klar forventningsafstemning mellem os. Så får v taget tingene i opløbet og ved, hvad vi finder vigtigt hver især. Det giver også en god fællesskabsfølelse blandt de pårørende, da der altid er rum for sparring, støtte og erfaringsudveksling internt mellem de pårørende.”

På Kirkeleddet glæder de sig nu til at fejre prisen med pårørende og beboere.

 

f23f043ba48a94b1dcde8f77e0544754uuuuuuuuuu