Thorsgade 61

Thorsgade 61, 2200 København Vis på kort

Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Privat Drevet
Autisme, Belastningsreaktion, Inferioritas, Skizofreni, Udviklingsforstyrrelse, Udviklingshæmning
Børn & Unge, Voksne
8

Thorsgade 61 er et botilbud for en særlig gruppe unge, der har brug for støtte til en positiv udvikling med fokus på at støtte dem i deres sociale og indlæringsmæssige udfordringer. De kan have brug for hjælp til at blive bedre til at kommunikere på en aldersvarende måde og til at klare en almindelig hverdag, hvor de er mere selvhjulpne i forhold til deres alderstrin. Vi ser den unge, der hvor de er og fokuserer på at udvikle dem i det tempo, der giver selvtillid og mod på mere.

Målgruppe

Alder: 12-23 år. Målgruppen i Thorsgade 61 er kendetegnet ved:

 • nedsat eller ikke alderssvarende intellektuel udvikling (det kan fx vise sig som inferioritas/lettere mental retardering eller ved skolepræstationer langt fra det alderssvarende).
 • massive mentaliseringsvanskeligheder (det kan fx vise sig som atypisk autisme og GUA eller ved store problemer med at begå sig socialt - i hjemmet, skolen og andre sociale sammenhænge).
 • Desuden er målgruppen præget af en høj grad af komorbiditet, og der vil ofte forekomme forstyrrelser indenfor:

 • opmærksomhed (fx ADHD) med planlægning, organisering samt hukommelsesvanskeligheder som kerneproblematikker.
 • nervøse og stress-relaterede tilstande, angst og tvangstilstande samt repetetiv og ritualiserende adfærd som centrale kompensationsstrategier.
 • adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser. Fx kan den unge have haft belastende betingelser i opvæksten, uhensigtsmæssig tilknytning eller opvækst på institution. Der ses ofte en adfærd præget af impulsivitet, verbalt udadreagerende træk, krav-afvisning i forhold til specialpædagogiske tiltag, problemer med samvær med andre unge, opdragelsesmæssige vanskeligheder i hjemmet samt store problemer med at regulere egne følelser.
 • Målgruppen kan have mange diagnoser eller skiftende diagnoser over tid inden for spektret autisme, skizofreni, tilknytningsforstyrrelse og belastningsreaktion. De kan også være diagnosticeret ’lettere mentalt retarderet’, men med en skæv profil, hvor den verbale IQ kan ligge i nærheden af normalområdet. Ofte har målgruppen diagnoser tilknyttet deres opvækst og sociale forhold, men de kan også have diagnoser op ad det autistiske spektrum.

  Tilgang

  Miljøbehandlingen har fokus på at indrette det fysiske, sociale og kommunikative miljø så den unge får flest mulige oplevelser af mestring. Målet for behandlingsarbejdet i afdelingen er at støtte de unge i at opnå:

 • en større grad af indre styring/regulering
 • flere hensigtsmæssige redskaber til at kunne indgå i kontakten og relationen med andre mennesker
 • en styrkelse af kompetencer, så de kan tage ansvar for eget liv.
 • Hvis den unge har et fungerende skoletilbud, arbejder vi på at fastholde dette. Mange beboere har dog ikke et skoletilbud ved indskrivning i afdelingen, da de enten kommer fra længere ophold i psykiatrien eller skoleforløb, der er brudt sammen. I disse situationer er det en høj prioritet at finde et relevant skole- eller dagtilbud. I mellemtiden hjælper vi dem i at skabe en meningsfuld hverdag, der støtter deres døgnrytme og udvikling.

  Plads på Thorsgade 61

  For at få plads på et af vores bo- og opholdsteder, så skal man først visiteres af kommunen. Når Thorsgade 61 modtager en henvendelse fra kommunen, foretages der en grundig visitation.

  Visitationsteamet består af lederne på afdelingerne, pædagogiske leder og socialrådgiver. Teamet vurderer om barnet/den unge matcher målgruppen og hvilken pædagogisk behandlingsindsats barnet/den unge har behov for.

  Godkendelse

  Thorsgade 61 er både godkendt som midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107 og socialpædagogisk opholdssted efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6 samt efterværn efter serviceloven § 76.

  Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål til ansøgning om plads hos os, så er du meget velkommen til at kontakte os på telefon: 4290 9591.

  Du er altid velkommen til at kontakte afdelingsleder Pia Pilemark med både store og små spørgsmål. Hun kan kontaktes på pia.pilemark@altiden.dk eller telefon 29239101

  Luk
  Vis hele beskrivelsen

  Mere information om Thorsgade 61

  Thorsgade 61 ligger i et stemningsfyldt kvarter på Nørrebro med butikker, caféer og parker i gåafstand. Den centrale placering med gode transportmuligheder gør det let at komme til studie, praktik, arbejde, venner og pårørende. Cykelturen til Indre By tager fx under 15 minutter, og metroen ved Nørrebros Runddel er fem minutters gang væk.

  Afdelingen er centreret om vores åbne køkken og stue, hvor der er gode muligheder for at øve sig i fællesskabet.

  Alle beboere har deres egen studiolejlighed med entré, badeværelse, værelse og mulighed for tekøkken

  Vi tilsigter en alsidig medarbejdersammensætning, så vi kan matche beboernes behov og personlighed bedst muligt. Medarbejderne på Thorsgade 61 er socialfagligt uddannede - primært som pædagoger.

  Afdelingens team har mange års erfaring og prioriterer et nært og vedholdende samarbejde om hver beboer.

  Vi har et lille og stabilt team med nattevagter, som også vikarierer for det faste personale. Derfor kender vores beboere nattevagterne rigtig godt.

  Nattevagten sover i afdelingen og kan altid kontaktes. Vi arrangerer vågen nattevagt, når der er behov for det.

  e1c25954074e04e9e113b662095caf98$$$$$$