Thorsgade 63

Thorsgade 63, 2200 København Vis på kort

Socialpædagogisk behandling
Privat Drevet
Angst, Forandret virkelighedsopfattelse, Opmærksomhedsforstyrrelse, Personlighedsforstyrrelse, Selvskadende adfærd, Tilknytningsforstyrrelse
Børn & Unge, Voksne
12
DDownload datablad (PDF)

Thorsgade 63 er et botilbud for unge og voksne i alderen 15-28 år, der med socialpædagogisk støtte kan blive klar til en mere selvstændig tilværelse.

Målgruppe

Thorsgade 63 er for borgere med psykiske eller sociale udfordringer, der har brug for støtte til at fastholde positiv udvikling. Det er borgere, som har brug for støtte og opbakning, men som samtidig kan håndtere nogen grad af selvstændighed under personalets guidning.

Afdelingen er en god overgang til en mere selvstændig tilværelse – fx med støtte i eget hjem.

Tilgang

Indsatsen er individuelt tilrettelagt, og beboeren har stor medbestemmelse. Beboernes drømme, motivation, mål og ressourcer er udgangspunkt for hele indsatsen. Vi behandler vores beboere som voksne og ansvarlige for eget liv – uanset deres udfordringer – og vi skaber motivation uden at være ydrestyrende. Vi støtter beboerne i realistiske målsætninger, som giver succesoplevelser og drivkraft, og hjælper til at skabe en tryg og rolig hverdag, hvor de opnår overskud til at udvikle sig.

De unge i denne målgruppe har ofte ressourcer, som de med den rette støtte og guidning kan udfolde og skabe et meningsfuldt liv ud fra.

Gennem samvær, motiverende samtaler, fælles refleksion og spejling samarbejder vi med beboerne om:

 • at skabe et livsindhold, der giver livet kvalitet, mening og retning
 • at støtte dem til selv at skabe struktur og forudsigelighed
 • at fastholde og skabe værdifulde relationer og fællesskaber
 • at skabe strategier til at klare hverdagen
 • at håndtere hverdagens praktiske opgaver så selvstændigt som muligt.
 • Vi arbejder mod, at beboerne gradvist bliver mindre afhængige af personalets støtte, så de kan overgå til et mindre omfattende tilbud som fx støtte i egen bolig.

  Plads på Thorsgade  63

  For at få plads på et af vores bo- og opholdsteder, så skal man først visiteres af kommunen. Når Thorsgade 63  modtager en henvendelse fra kommunen, foretages der en grundig visitation.

  Visitationsteamet består af lederne på afdelingerne, pædagogiske leder og socialrådgiver. Teamet vurderer, om borgeren matcher målgruppen, og hvilken pædagogisk behandlingsindsats, borgeren har behov for.

  Godkendelse

  Afdelingen er både godkendt som midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107 og socialpædagogisk opholdssted efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6

  Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål til ansøgning om plads hos os, så er du meget velkommen til at kontakte visitator Tine Spuur på telefon: 4290 9591.

  Du er altid velkommen til at kontakte afdelingsleder Rasmus Nejmann med både store og små spørgsmål. Han kan kontaktes på rasmus.nejmann@altiden.dk eller telefon 2091 0574.

  Luk
  Vis hele beskrivelsen

  Mere information om Thorsgade 63

  Thorsgade 63 ligger i et stemningsfyldt kvarter på Nørrebro med butikker, caféer og parker i gåafstand. Den centrale placering med gode transportmuligheder gør det let at komme til studie, praktik, arbejde, venner og pårørende. Cykelturen til Indre By tager fx under 15 minutter, og metroen ved Nørrebros Runddel er fem minutters gang væk.

  Afdelingen er centreret om vores åbne køkken og stue, hvor der er gode muligheder for at deltage i fællesskabet. Derudover er der adgang til en hyggelig atriumgård med borde og bænke.

  Alle beboere har deres egen studiolejlighed med entré, badeværelse og værelse med køkken.

  Vi tilsigter en alsidig medarbejdersammensætning, så vi kan matche beboernes behov og personlighed bedst muligt. Medarbejderne på Thorsgade 63 er socialfagligt uddannede - primært som pædagoger.

  Afdelingens team har mange års erfaring og prioriterer et nært og vedholdende samarbejde om hver beboer.

  Vi har et lille og stabilt team med nattevagter, som også vikarierer for det faste personale. Derfor kender vores beboere nattevagterne rigtig godt.

  Nattevagten sover i afdelingen og kan altid kontaktes. Vi arrangerer vågen nattevagt, når der er behov for det.

  f900e52fe2ec7c9034978555501a6c51UUU