Tranhøjskolen

Tranhøj 20A, 9460 Brovst Vis på kort

Socialpædagogisk støtte, Undervisning
Privat Drevet
Børn & Unge
DDownload datablad (PDF)

I Nordjylland ligger Altidens skoletilbud Tranhøjskolen. Eleverne på skolen er unge mellem 7 og 17 år, og skolens mål er, at eleverne gennemfører folkeskolen og får et godt fag­ligt og socialt fundament for at komme videre på en ungdomsuddannelse.

​Tranhøjskolen er en del af det samlede socialpædagogiske tilbud Solskovgaard, der har mere end 25 års erfaring med støtte til børn og unge i alderen 7-18 år (16-24 år). Udover Tranhøjskolen har Solskovgaard i alt fire botilbud og kan derfor tilbyde et sammenhængende bosted og skoletilbud, hvor der er tæt forbindelse mellem undervisningen og det pædagogiske arbejde.

Skolen tilbyder undervisning i almindelige klas­ser med få elever i hver og undervisningen følger Folkeskoleloven og “Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.”​ Eleverne har mulig­hed for at deltage i den fulde fagrække og kan gå op til folkeskolens afgangsprøver. De elever, der ikke har mulighed for at aflægge folkeskolens prøver, får tilbud om en individuel tilrettelagt undervisning samt interne prøver.

Tilgang

I undervisningen prioriteres mange forskellige undervisningsmetoder som tilgodeser elevernes forskellige evner og indlæringsmåder. Eleverne arbejder med forskellige udtryksmåder der tilgodeser det hele menneske og tilsammen fremmer elevernes nysgerrighed og skaberevne.

Læsning, skrivning og matematik har særlig prioritet, da disse færdigheder er grundlæggende for de øvrige fag. Vi arbejder med differentieret undervisning og søger igennem trygge rammer at skabe succesoplevelser for den enkelte.

Vi fokuserer ikke kun på de unges faglighed. Vi lægger også vægt på inklusionstankegangen. Der bliver således arbejdet meget med relationsproblematikker og sociale færdigheder. Vi arbejder på at skabe ligeværdige relationer, hvor der skal være tryghed til at få voksenstøtte i de situationer, som den unge ellers ikke vil kunne håndtere selvstændigt. I undervisningssituationen er det derfor små klasser med maximalt voksenstøtte og i frikvarterene guidning i sociale relationer, samt overblik for at undgå uhensigtsmæssig adfærd.

Tranhøjskolens elever

​Skolens elever er unge mellem 7 og 17 år og mange af dem har en del faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer. De har ofte oplevet skoleskift og har haft mange nederlag.

​På Tranhøjskolen prioriterer vi, at eleverne oplever ejerskab for vores skole. Vi tager ansvar for hinanden og oplever et fællesskab samt fælles mål.

STU-forløb

Tranhøjskolen tilbyder STU-forløb til unge mellem 16-25 år, som opfylder STU-lovgivningens krav. Ofte er det unge, som er udfordret indlæringsmæssigt, socialt og personligt på grund af fx sen udvikling, hjerneskader, psykiatriske diagnoser, omsorgssvigt eller en kombination.

Vi tilbyder et struktureret, pædagogisk og realistisk læringsmiljø gennem praktisk deltagelse på Tranhøjskole, skoleundervisning, og løbende socialfaglig støtte.

STU forløbet er ofte en 3. Årige uddannelse. Vi tilbyder følgende linjer:

STU Gartner: Uddannelsen tager udgangspunkt i den unges interesse for gartneri, havearbejde og landbrug. Undervisningen er en kombination af fagligt arbejde på skolen, og hovedelementet i uddannelsen vil foregå i interne og eksterne praktikker med kvalificerede fagfolk eksempelvis anlægsgartner eller landmand.

STU Værksted: Uddannelsen tager udgangspunkt i den unges interesse for praktisk arbejde på metal- eller træværksted. Hovedelementet i uddannelsen vil foregå i interne og eksterne praktikker med kvalificerede fagfolk eksempelvis VVS, smed eller automekaniker.

STU Køkken: Uddannelsen tager udgangspunkt i den unges interesse for madlavning og ernæring. Undervisningen er en kombination af fagligt arbejde på skolen, hvor hovedelementet i uddannelsen vil foregå i interne og eksterne praktikker med kvalificerede fagfolk eksempelvis ernæringslærer eller kantinemedarbejdere. Eleven vil i nogen grad få tildelt ansvar for planlægning af Tranhøjskolens fællesspisning på enkelte dage og elementer som strukturering og økonomi vil således også indgå i undervisningen.

Fælles for samtlige STU-forløb: At unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer og dermed bliver rustet til voksenlivet og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. Eleven har mulighed for at fastholde sit faglige niveau i dansk og matematik og for at vælge enkelte fag til opkvalificering med prøve på FP9 niveau.

Luk
Vis hele beskrivelsen

Mere information om Tranhøjskolen

Tranhøjskolen er beliggende i Tranum by i Nordjylland og er indrettet med alle de faciliteter, man kræver af en moderne folkeskole. . Eleverne modtager undervisning i almindelige klasser dog med få elever i de enkelte lokaler. Tranhøjskolen er beliggende uafhængigt af Solskovgaards bosteder. Der er en god kommunikation mellem skole og opholdssteder, lærer indgår i det almindelige pædagogiske arbejde på opholdsstederne og pædagoger indgår i undervisningen.

Skolen tilbyder mange former for aktivitetsmuligheder, såsom musiklokale, metal/træværksted, billardbord, bordtennis, bordfodbold, computere, egen multibane. Derudover har skolen mountainbikes, der kan benyttes i de nærliggende naturskønne områder.

På Tranhøjskolen har vores professionelle og veluddannede medarbejdere et indgående kendskab til børn og unge med forskellige typer udfordringer. Vores medarbejdere har ofte været her i mange år og kan derfor sikre genkendelighed og stabilitet i børnenes/de unges hverdag. Medarbejderne har fokus på at arbejde aktivt medvirkende og motiverende i forbindelse med opstart og opretholdelse af sunde fritidsinteresser og et stabilt skoleliv. Solskovgaard og medarbejderne på Tranhøjskolen har gode resultater med at skabe trivsel og få sat en sundere og mere bæredygtig udvikling i gang for den enkelte unge.

c220a36232364d89073aab3e6c7f394a##################