Altiden tilbyder støtte i eget hjem til børn, unge og voksne, hvor fokus er på det indholdsrige hverdagsliv. Det er kommunen, som bevilger omfanget af hjælpen til den enkelte borger.

Medarbejderne

Altidens professionelle og veluddannede medarbejdere har et indgående kendskab og viden om handicap- og socialområdet og arbejder professionelt ud fra de målsætninger er lagt for og med den enkelte borger. Målet er at borgeren opnår et så selvstændigt og godt liv som muligt under den enkeltes forudsætninger.

Pleje i eget hjem

I Gribskov og Allerød Kommune er Altiden godkendt til, at levere pleje og omsorg til borgere med funktionsnedsættelse, som bor i egen bolig. I samarbejde med borgeren tilrettelægges en indsats med pleje, praktisk hjælp, træning og sociale aktiviteter, så borgeren på trods af handicap, kan leve et liv med høj livskvalitet. I planlægningen tages altid hensyn til den enkelte borgers fysiske, psykiske, sociale og mentale funktioner og udviklingsmuligheder.

 

Socialpædagogiske støtte i egen lejlighed

I Slagelse driver Altiden et socialpædagogisk tilbud i Løvegade. Her har unge mennesker mulighed for, at modtage støtte i egen lejlighed af kompetente medarbejdere. Vi kan hjælpe med at finde lejlighed til den unge i nærheden af fælleslejligheden i Løvegade, hvor de unge er velkomne til at komme og hygge sig sammen med andre unge tilknyttet tilbuddet.

 

Total 9
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Nexus
Altiden Nexus ligger i Brønshøj og er et opgangsfællesskab. De unge på Nexus er mellem 16-25 ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Solus
Altiden Solus er selvstændige lejligheder beliggende enten i Valby, Brønshøj, Vanløse eller på ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Fortis
Altiden Fortis ligger i Vanløse og er en privat opholds- og behandlingsinstitution for unge i ...
København
Detaljer
Socialpædagogisk behandling
Valby Langgade 231
Valby Langgade 231 er et botilbud for unge og voksne i alderen 15-29 år, som har behov for en ...
København
Detaljer
Socialpædagogisk behandling
Danshøjvej
Danshøjvej er et botilbud for voksne i alderen 18-28 år, som har behov for en specialiseret ...
København
Detaljer
Socialpædagogisk behandling
Thorsgade 63
Thorsgade 63 er et botilbud for unge og voksne i alderen 15-28 år, der med socialpædagogisk ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Valby Langgade 229
Valby Langgade 229 er et botilbud for unge og voksne i alderen 15-28 år, der med socialpædagogisk ...
København
Detaljer
Løvegade
Altiden Løvegade yder  støtte og vejledning efter serviceloven §85 i borgerens eget hjem. Vi ...
Slagelse
Detaljer
Handicapstøtten
Altiden leverer hjælp til borgere med handicap i eget hjem. Ud fra den enkelte borgers særlige ...
Gilleleje, Allerød
Detaljer
No Results
07b9049b3f073b646026306f22de1cef[[[[[[[[[[[