Altiden tilbyder støtte i eget hjem til børn, unge og voksne, hvor fokus er på det indholdsrige hverdagsliv. Det er kommunen, som bevilger omfanget af hjælpen til den enkelte borger.

Medarbejderne

Altidens professionelle og veluddannede medarbejdere har et indgående kendskab og viden om handicap- og socialområdet og arbejder professionelt ud fra de målsætninger er lagt for og med den enkelte borger. Målet er at borgeren opnår et så selvstændigt og godt liv som muligt under den enkeltes forudsætninger.

Pleje i eget hjem

I Gribskov og Allerød Kommune er Altiden godkendt til, at levere pleje og omsorg til handicappede, som bor i egen bolig. I samarbejde med borgeren tilrettelægges en indsats med pleje, praktisk hjælp, træning og sociale aktiviteter, så borgeren på trods af handicap, kan leve et liv med høj livskvalitet. I planlægningen tages altid hensyn til den enkelte borgers fysiske, psykiske, sociale og mentale funktioner og udviklingsmuligheder.

 

Socialpædagogiske støtte i egen lejlighed

I Slagelse driver Altiden et socialpædagogisk tilbud i Løvegade. Her har unge mennesker mulighed for, at modtage støtte i egen lejlighed af kompetente medarbejdere. Vi kan hjælpe med at finde lejlighed til den unge i nærheden af fælleslejligheden i Løvegade, hvor de unge er velkomne til at komme og hygge sig sammen med andre unge tilknyttet tilbuddet.

 

Total 7
Socialpædagogisk behandling
Valby Langgade 231
Valby Langgade 231 er et botilbud for unge og voksne i alderen 15-29 år, som har behov for en ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Danshøjvej
Danshøjvej er et botilbud for voksne i alderen 18-28 år, som har behov for en specialiseret ...
København
Detaljer
Socialpædagogisk behandling
Thorsgade
Thorsgade er et botilbud for unge og voksne i alderen 15-28 år, der med socialpædagogisk støtte ...
København
Detaljer
Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Solist
Solisten er et særtilbud for unge i alderen 12-28 år, som har komplekse udfordringer – og i ...
København
Detaljer
Praktisk bistand, Socialpædagogisk behandling, Socialpædagogisk støtte
Valby Langgade 229
Valby Langgade 229 er et botilbud for unge og voksne i alderen 15-28 år, der med socialpædagogisk ...
København
Detaljer
Løvegade
På Altiden Løvegade yder vi støtte- og netværkstilbud, som løser enkeltmandsprojekter efter ...
Slagelse
Detaljer
Altiden Handicapstøtte
Altiden leverer hjælp til borgere med handicap i eget hjem. Ud fra den enkelte borgers særlige ...
Gilleleje, Allerød
Detaljer
No Results
03eadd3f4d5a56d2fee979d91f120ac4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL