Altiden tilbyder støtte i eget hjem til børn, unge og voksne, hvor fokus er på det indholdsrige hverdagsliv. Det er kommunen, som bevilger omfanget af hjælpen til den enkelte borger.

Medarbejderne

Altidens professionelle og veluddannede medarbejdere har et indgående kendskab og viden om handicap- og socialområdet og arbejder professionelt ud fra de målsætninger er lagt for og med den enkelte borger. Målet er at borgeren opnår et så selvstændigt og godt liv som muligt under den enkeltes forudsætninger.

Pleje i eget hjem

I Gribskov og Allerød Kommune er Altiden godkendt til, at levere pleje og omsorg til handicappede, som bor i egen bolig. I samarbejde med borgeren tilrettelægges en indsats med pleje, praktisk hjælp, træning og sociale aktiviteter, så borgeren på trods af handicap, kan leve et liv med høj livskvalitet. I planlægningen tages altid hensyn til den enkelte borgers fysiske, psykiske, sociale og mentale funktioner og udviklingsmuligheder.

 

Socialpædagogiske støtte i egen lejlighed

I Slagelse driver Altiden et socialpædagogisk tilbud i Løvegade. Her har unge mennesker mulighed for, at modtage støtte i egen lejlighed af kompetente medarbejdere. Vi kan hjælpe med at finde lejlighed til den unge i nærheden af fælleslejligheden i Løvegade, hvor de unge er velkomne til at komme og hygge sig sammen med andre unge tilknyttet tilbuddet.

 

Total 2
No Results
87604c0de97d9f3d53ffd794cb1f00a2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%