Pleje i eget hjem

I Gribskov og Allerød Kommune er Altiden godkendt til, at levere pleje og omsorg til borgere med funktionsnedsættelse, som bor i egen bolig. I samarbejde med borgeren tilrettelægges en indsats med pleje, praktisk hjælp, træning og sociale aktiviteter, så borgeren på trods af handicap, kan leve et liv med høj livskvalitet. I planlægningen tages altid hensyn til den enkelte borgers fysiske, psykiske, sociale og mentale funktioner og udviklingsmuligheder.
Læs mere her 

Socialpædagogiske støtte i egen lejlighed

I Slagelse driver Altiden et socialpædagogisk tilbud i Løvegade. Her har unge mulighed for at modtage socialpædagogosk støtte i egen lejlighed. Vi kan hjælpe med at finde lejlighed til den unge i nærheden af fælleslejligheden i Løvegade, hvor de unge er velkomne til at komme og hygge sig sammen med andre unge tilknyttet tilbuddet.
Læs mere her

Medarbejderne

Altidens medarbejdere har et indgående kendskab og viden om handicap- og socialområdet og arbejder professionelt ud fra de målsætninger, der er lagt sammen ud med den enkelte borger. Målet er, at man opnår et så selvstændigt og godt liv som muligt udfra forudsætningerne.

 

3013790cb6f5d18471ceae8c66552fca^^^^^^^^^^^