Læs mere

Genoptræning

Altiden driver Genoptræning Gribskov for Gribskov Kommune. Centret er beliggende i Helsinge.

Centret tilbyder forskellige former for Genoptræning, rehabilitering, forløbsprogrammer for kroniske syge borgere og tilbud til sygemeldte borgere.

Centret har udover genoptræningscentret i Helsinge 3 satellitter med træningstilbud i Gribskov Kommune. Satellitterne er placeret på plejecentrene Bakkebo, Skovsminde, og Helsinggården. Satellitterne betjenes af medarbejdere fra Genoptræningscentret i Helsinge.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister og virksomhedskonsulenter sørger for, at visiterede borgere får lagt en individuel plan for træningsindsatsen.

Genoptræning og rehabilitering

Altiden har gode træningsfaciliteter i rummelige lokaler med tidssvarende træningsudstyr. Genoptræningen og rehabiliteringen foregår enten individuelt, på hold eller i borgerens eget hjem. Tilbuddene er målrettede og kan f.eks. være faldforebyggelse, forbedring af balance, muskelstyrke og kondition eller undervisning i grupper. Der kan også tilbydes træning i daglige gøremål, som f.eks. bad og påklædning, rengøring, indkøb samt træning i at færdes ude og inde.

Hvem kan gøre brug af træningscentrene?

Der kan søges om henvisning til træning i kommunen.

Total 1
Beskæftigelsesrettet træning, Faldforebyggelse, Genoptræning, Hverdagsrehabilitering, Rehabiliteringsforløb for borgere med KOL, Hjerte-Karsygdomme, Diabetes, Lænderyg-lidelse og kræft, Tilkøbsydelser
Genoptræning Gribskov
Genoptræning Gribskov leverer træning til borgere i Gribskov kommune, Borgere, der bor i en ...
Helsinge , Gribskov
Detaljer
No Results
52ff7898897213a8fe3abd5a8eb747e9MMMMMMMMMMMM