Personlig pleje er mange ting. Nogle har blot brug for hjælp til at få støttestrømper på eller støtte til et bad, mens andre har brug for hjælp til at få dækket alle pleje- og omsorgsbehov i døgnets timer.

Vores medarbejdere er faglærte og dermed uddannet til at løse alle former for personlig pleje. Vi har dygtige hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere og assistenter og sygeplejersker.

Vi tilstræber, at den hjælp borgeren tilbydes tager udgangspunkt i de rutiner og vaner borgeren er vant til. Vi har løbende en dialog omkring plejen med borgeren og eventuelle pårørende.

130edab02c2a2d9f4e1c4ca7a3ba03e1TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT