Man har mulighed for, at blive visiteret til praktisk bistand i eget hjem, hvis man har svært ved at klare det selv.

Praktisk hjælp kan eksempelvis bestå af hjælp til rengøring såsom støvsugning, gulvask m.m., men kan også være hjælp til at bestille varer, ordne post eller privatøkonomi. Når du har aftalt med visitationen, at det er Altiden, der skal udføre hjælpen, vil du blive kontaktet af én af vores medarbejdere og sammen aftaler I, hvornår den praktiske hjælp skal udføres.

4cd11fec2274cbdd123920b4dbda69bb&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&